6 oktober 2017 – ALV Koopkrachtversterking

Voor 6 oktober 2017 werd een ALV uitgeschreven om de leden in de gelegenheid te stellen aan te geven welke acties de BBGO kan ondernemen om de regering te bewegen tot betaling over te gaan van de Koopkrachtversterking. Hierna vond er een straatactie plaats die eindigde bij het Regeringsgebouw waar het bestuur in vergaderingzou zijn met de waarnemend President dhr Adhin was uitgenodigd.