Aanbieding Juristenblad

In het juristenblad van augustus 2018 is aan de hand van Mr.Dr.M. Veira , Dr.A. Grunberg en E.Joemai MSc een artikel verschenen over :

Vooroordelen tegen ouderen[ageïsme]

Komt de regelgeving tegemoet aan de specifieke behoeften van ouderen?

Mr.Monique Veira heeft op maandag 15 oktober een exemplaar overhandigd aan de voorzitter van BBGO mevr. Renate Wouden-Bhugwandass.
Voor het tot stand komen van dit artikel heeft de BBGO in de persoon van de voorzitter een bijdrage geleverd.