Interview BBGO:

BBGO wacht nog steeds op koopkrachtversterking