Enkele indrukken van het Groenteteelt project

Bekijk de foto gallerij

Dit project wordt uitgevoerd ism Positive Movement Suriname waarvan Dhr.Clyde Ford de voorzitter is.Hij wordt bij de uitvoering ondersteund door het ministerie van Landbouw Veetelt en Visserij[ LVV]

De training bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte.

Het praktisch gedeelte wordt verzorgd in “BBGO gruntu Dyari” dat is een plantenkas waar de trainees de theorie omzetten in de praktijk.

Dit project heeft een tweeledig doel.

  1. Preventieve gezondheidszorg. Deelnemers leren op een biologische wijze groenten planten.Bewegen bij het planten is onvermijdelijk, mede hierdoor wordt dan gewerkt aan een gezonde levenstijl
  2. Zelf planten betekent productie in de vorm van het oogsten van groenten. Deze hoeft niet meer gekocht worden dus vindt er geld besparing plaats. Bij overschot van groenten kan het verkocht worden.

Hebt u belangstelling, dan kunt u zich inschrijven voor de trainingen van januari, februari 2019.