Highlights 2e uitgave BBGO Magazine

In gesprek met de voorzitter van de BBGO

Shirley Defares

Op 27 maart 2018 werd een nieuw bestuur bij acclamatie gekozen onder voorzitterschap van Renate Wouden-Bhugwandas. Zij gaat haar 2de termijn in als voorzitter van de bond. Van het vorig bestuur zijn er drie leden uitgetreden, terwijl er eveneens drie nieuwe leden zijn toegetreden tot het nieuwe bestuur. Het gaat om de heren: Rude Sanngali, Rudie Breeveld en Roy Sporkslede.

Begrafenisuitkering door het Pensioenfonds Suriname

Milton Hubard

Bij het overlijden van een gepensioneerde, aangesloten bij het Pensioenfonds Suriname (PFS), wordt aan de nabestaanden tweemaal het pensioen van de overledene uitgekeerd als bijdrage voor de begrafenis of crematie. Wist u dat?

Giving Back to Our Senior Citizens

Toen was het zover. 30 BBGO’ers togen op 19 mei op uitnodiging naar De Surinaamsche Bank ter bijwoning van een Giving Back to Our Senior Citizens Party. Natuurlijk hadden we geen idee van wat zoiets inhoudt. Wel, ze hebben ons verrast! Het geheel begon met een rondleiding door de historische tuin van DSB met uitleg van mw. Renate Cruden, die ook de MC van de avond was.

Stonfutu

Cora Nooitmeer Hoever

Verslag Algemene Ledenvergadering BBGO

Fiene Helder

Op 26 maart 2018 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de BBGO plaats in het KOB-centrum aan de Burenstraat. Een vergadering met een speciaal karakter, daar er bestuurs-verkiezingen gehouden werden. Het bestuur dat op 20 maart 2016 voor de tijd van twee jaar gekozen was, had zijn werk erop zitten. Dit naar volle tevredenheid van de leden.

De historie van de BBGO (2de en laatste deel)

Flos Lenne

Welvaartsvaste Pensioenen bij de Overheid van Suriname

Harold Rusland

De ambtenaren pensioenwet van 1972 is o.a. uitgegaan van het beginsel dat een ambtenaar na pensionering moet kunnen leven op een welvaartsnivo dat niet veel verschilt van vóór de pensionering. Ondanks dit beginsel zijn de gepensioneerden uit overheidsdienst -wat dat betreft- lange tijd niet met de nodige zorg behandeld.

Burenstraat ten voeten uit

Mildred Caprino

Burenstraat, omstreeks 1945 Waar komt de naam vandaan?