‘Misschien wil de regering dat we weer op straat gaan’

PARAMARIBO – “We willen echt geen actie voeren, maar misschien wil de regering dat wij weer op straat gaan.” Zo reageert Renate Wouden, voorzitter van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, op de lakse houding van de overheid. De belangenorganisatie heeft de afgelopen maanden tevergeefs brieven geschreven naar vicepresident Ashwin Adhin en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën om ontvangen te worden.

De gepensioneerden willen weten wanneer voor hen de verhoging van 25 procent wordt doorgevoerd, die onlangs is toegezegd aan de ambtenaren in actieve dienst. Ook de actief dienende onderwijzers hebben 22 maanden terug een verhoging gekregen, maar het pensioen van de oud-leerkrachten is nog niet aangepast. Los hiervan vragen de ex-landsdienaren zich af wanneer ze de koopkrachtversterking van SRD 500 zullen krijgen.

Een afvaardiging van het bondsbestuur is onlangs geweest naar het kabinet van de vicepresident om ontvangen te worden, maar hij was er niet en ze is ontvangen door het hoofd van de protocolafdeling. “We hebben ons misnoegen geuit en wilden praten met de vicepresident over onze problemen.” Over het pensioen zegt Wouden: “We gaan hierover niet onderhandelen, omdat in het Staatsbesluit over het welvaartvaste pensioen duidelijk staat dat we recht hebben op de verhoging.”

De bond heeft zondag de jaarlijkse Dag van Gepensioneerden gevierd in het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. De goed opgekomen leden zijn op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen zoals de pensioenkwestie. De gepensioneerde ambtenaar F.U. hoopt dat er een doorbraak kan komen, als de ex-landsdienaren de straat op gaan. “We hebben nu geen poot om op te staan, omdat we niet in actieve dienst zijn en we zijn daarom afhankelijk van de regeerders die besluiten.”

F.U. stelt dat toppers in de regering straks de verhoogde salarissen zullen krijgen, wanneer onder meer de 25 procent loonsverhoging is doorgevoerd, terwijl de oud-landsdienaren nog in het duister tasten over het tijdstip dat hun pensioen omhoog zal gaan. “Deze regering denkt aan zichzelf en meent het niet met het volk”, aldus de gepensioneerde ambtenaar.

Bron: www.dwtonline.com