Van der San verbindt zijn positie aan motie BBGO

De Bond Belangen Behartiging gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) vraagt in een motie dat de president terstond ingrijpt. Hij moet ervoor zorgen dat de gepensioneerden ‘het rechtmatige deel van de nationale verworvenheden’ toebedeeld kunnen krijgen. Vanuit de algemene leden vergadering (alv), waar het besluit genomen is door de leden om de motie in te dienen, zijn gepensioneerden in 13 bussen, auto’s en met bromfietsen, getogen naar het het presidentieel paleis. Door de beveiliging is de delegatie doorgestuurd naar de directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden van het Kabinet van de President, Eugéne van der San.

Bron: Starnieuws.com