Wat betekent BBGO voor de gepensioneerde ambtenaren?

Van 2010 – heden

 1. Erkenning door de overheid.
 2. Twee Vertegenwoordigers van BBGO in de commissie HERZIENING PENSIOENWET.
 3. Een vertegenwoordiger in RAAD VAN TOEZICHT van het PENSIOENFONDS.
 4. In 2013 is een verhoging toegekend van 46 % voor de groep die voor 2008 met pensioen is gegaan en 23 % voor degenen die vanaf 2008 pensioen genieten.
 5. In 2014 is de Welvaartsvaste pensioenverhoging van 10 % uitbetaald.
 6. Reparatie van de pensioenen van een groep gepensioneerden heeft eind sept. 2015 plaatsgevonden.
 7. In juni 2015 is het Staatsbesluit “ Welvaartsvaste pensioenen” getekend.
 8. Het verkrijgen van 5 ha grond in het district Para voor het opzetten van een recreatieoord t.b.v. seniorenburgers.
 9. Aankoop van het pand aan de Burenstraat no 10.
 10. Installatie afdelingsbestuur Nickerie op 13 november 2015
 11. De koopkracht versterking van srd 100 die maandelijks uitbetaald wordt.Ook de onderstand genietenden ontvangen dit maandelijks.
 12. In november is de laatste tranche van de TWK koopkracht versterking srd 1000 uitbetaald.
 13. In dec. 2017 t/m maart 2018 is  de koopkracht versterking van srd 375 die de ambtenaren in april, mei en juni hebben ontvangen ,volledig uitbetaald .
 14. Het verhogen van het leningsplafond bij de Coöperatie Godo naar srd 4000
 15. Uitgifte van een BBGO magazine
 16. BBGO cruise