Wat doen we?

De Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, is een organisatie die haar bestaansrecht heeft bewezen. Zij is er om de belangen van de gepensioneerde ambtenaren  te behartigen. Samen met de leden zorgt het bestuur voor welvaart en welzijn voor haar leden en toekomstige leden.
Om dit te kunnen bereiken moet o.a. met de overheid onderhandeld worden.
Bij deze gaat het niet alleen om haar leden, maar om ongeveer 23500 gepensioneerde ambtenaren. Hiervan is  12% lid, hetgeen geen goede basis is bij het onderhandelen met de overheid. Hierin wil het bestuur verandering brengen. Daarom is het bestuur gestart met een actieve “ledenwervingscampagne”waaraan u een bijdrage kunt leveren. Aan u wordt gevraagd zich in te schrijven en andere gepensioneerden te interesseren zich aan te sluiten bij de BBGO – familie.

Lever uw ingevulde inschrijvingsformulier met een pasfoto in op het kantoor van BBGO aan de Buren straat 12 tegenover apotheek Polanen of scan en mail uw getekende inschrijfformulier naar bbgogepens@gmail.com. Uw pasfoto kunt u op een latere datum afgeven op het BBGO kantoor.

Bent u uw persoon no. vergeten, geen nood, wij vullen het voor u in.

[indien u gehuwd bent[geweest] uw gehuwde naam vermelden]

Samen zijn wij sterk en kunnen wij meer bereiken. Wij kijken ernaar uit om u als lid te verwelkomen!

Met u gaan wij naar ons volgend doel [zie bijlage].