Wie kan lid worden?

  1. Alle gepensioneerden die maandelijks hun pensioen via het Pensioenfonds Suriname Ook weduwen en weduwnaren van een gepensioneerde landsdienaar en onderstandgenietenden.
  2. Ambtenaren die in dienst zijn van de overheid, de leeftijd van 55 jr. bereikt hebben maar nog niet met pensioen zijn kunnen zich inschrijven als aspirant lid. Zij hebben geen stemrecht.