Gepensioneerden parastatale bedrijven spreken zich uit over niet uitbetaling verhoging ambtenaren

De Bond van Gepensioneerden van Teleur (BBVGT) is uitgenodigd door de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim, nadat zij een schrijven hebben gestuurd met betrekking tot het niet uitbetalen van de verhogingen van de pensioenen aan de gepensioneerden uit parastatalen bedrijven. De leden van de bond van Telesur zijn ook lid van de Bond Belangen Behartiging voor Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) en in dat verband werd deze ook uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de bespreking.

(16 januari 2019)

Bron: Dagblad Suriname,