BBGO recreatieoord had geen bestaande kreek

Als het aan de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) ligt, vieren de gepensioneerden volgend jaar de Dag van de Gepensioneerden maar liefst op hun eigen recreatieoord in het district Para. Echter moet de bond nog een aantal zaken in orde maken. Een heel groot probleem rond het recreatieoord is dat er geen bestaande kreek daar aanwezig is. “Van ergens moet er een beetje water komen en zal er een kreek gegraven moeten worden. Dat is al gedaan”, zegt BBGO-voorzitter Renate Wouden. Werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden, zijn het verstevigen van de zijwanden van de kreek om dichtslibben te voorkomen. Het bestuur heeft in dit verband 2 deskundigen ingeroepen om de diverse mogelijkheden te bekijken.

Twee opties voorgesteld
Er zijn twee opties voorgesteld. De eerste optie is het aanbrengen van een stalen wand ter voorkoming van erosie, waarbij er met steenslag en cementblokken gewerkt zal worden. Over de kreek moet een brug geplaatst worden waarover auto’s kunnen rijden. Aan de andere kant van de kreek zullen de hutjes komen, trappen om in het water te kunnen zakken, een sluis, zodat water in de droge tijd gegarandeerd is en een fontein, dat voor constant vers water moet zorgen. Een ruwe schatting voor het bewerkstelligen hiervan zal de bond USD 110.000 kosten. De tweede optie is de zijwanden van de kreek helemaal van hout te maken. Ook zal in dit geval de brug een simpele loopbrug worden. Dit reduceert het bedrag wel naar USD 30.000. Het bestuur moet een besluit nemen welke van de twee opties de beste is. De voorzitter maakte alvast duidelijk dat het bestuur zich niet laat afschrikken door bedragen. “We denken out of the box en niets is onmogelijk.”

Renovatie en uitbreiding bondscentrum
Het ledental is in rap tempo aan het groeien, wat ervoor zorgt dat er problemen zijn met betrekking tot de beschikbare ruimte. “Doordat het kantoor klein is, moeten mensen vaak genoeg buiten staan. Onze vergaderzaal is van dien aard dat als we gasten ontvangen wij een zaal moeten huren of op de donderdag moeten vergaderen. Andere dagen zijn er mensen daar die de zaal ook gebruiken en dan moeten we een beroep doen op hen om een andere ruimte te zoeken. Ook wordt de recreatiezaal elke dag gebruikt voor gymnastiek. Wij kunnen geen leden meer accommoderen en nieuwe leden die belangstelling hebben, moeten we vragen geduld te betrachten, omdat we de zaal moeten vergroten”, zegt Wouden. De bond wil ook een senioren café opzetten. Deze moet komen op het BBGO-terrein en het kantoor van de BBGO zelf, zal verhuizen naar het terrein naast ( nummer 10). Kortom moeten uitgebreid worden de vergaderzaal, de administratieruimte en de recreatiezaal. “Ook hebben we gedacht aan de mensen met een beperking, voor wie in de toekomst een lift geplaatst zal worden.” Verder moet komen een ruimte voor de secretaris, penningmeester en een keurige wachtkamer. BBGO telt momenteel 4500 leden.

Vergaren van financiën
Het ligt in de bedoeling om seminars te houden in he gebouw, waarbij de ruimten en alle elektronische apparatuur verhuurd zullen worden. Dit maakt het mogelijk weer geld terug te verdienen om de zaal te onderhouden. Van de architect heeft de bond de bedragen reeds doorgekregen, echter wenst de bondsvoorzitter dit nog niet bekend te maken. Er zal een lening aangegaan moeten worden om het bondscentrum te renoveren. De leden, die aangemoedigd waren door de toekomstplannen van de bond, hebben spontaan besloten tijdens de algemene ledenvergadering op 14 november akkoord te gaan met een verhoging van 50% van de contributiegelden en wel van SRD 12,50 naar SRD 25. Deze verhoging wordt doorgevoerd vanaf februari 2019.

Bron: dbsuriname.com