BBVGT, BBGO en andere vertegenwoordigers van Gepensioneerden van Parastatale Bedrijven is op dinsdag 8 Januari door de Minister van Binnenlandse zaken, MBA in tegenwoordigheid van de Direktie van BiZa ontvangen.

Een delegatie van besturen van de bond van gepensioneerden Telesur, BBVGT en de bond van gepensioneerden uit overheidsdienst, BBGO en andere vertegenwoordigers van Gepensioneerden van Parastatale Bedrijven, z.a. van de Stichting Volkshuisvesting Suriname, SVS is op dinsdag 8 Januari door de Minister van Binnenlandse zaken, dhr M. Noersalim, MBA in tegenwoordigheid van de Direktie van BiZa ontvangen.

Dit naar aanleiding van het schrijven van het bestuur van BBVGT onder leiding van de heer R. Sanngali, in verband met het niet uitbetalen van verhogingen van de pensioenen aan gepensioneerden uit parastatale bedrijven, ondere andere de gepensioneerden uit het Telecommunicatie Bedrijf Suriname, Telesur, om het probleem voor te leggen cq. op te lossen.

Gezien de reaktie van de minister en zijn staf en de opstelling ten aanzien van Senioren en het zeer positief verloop van de bespreking is de verwachting dat er oplossing komt en besloten is om de besprekingen op vrijdag 18 Januari voort te zetten, nadat de minister overige betrokken instanties zal hebben gehoord. Van de gelegenheid gebruikmakend is door BBGO voorzitter Renate Wouden aan de Minister gevraagd aandacht te schenken aan de situatie van de onderstandgenietenden en ihb ook aan het OAS document aangaande rechten van senioren, dat ter ratificatie is aangeboden.

(12 januari 2019)