Leenovereenkomst BBGO en GODO

EEN HISTORISCHE DAG VOOR BBGO.
Want vandaag vond de ondertekening van de LEENOVEREENKOMST voor de renovatie en uitbreiding van het BBGO BONDSCENTRUM tussen GODO en BBGO plaats.
Tevens werd ook de overeenkomst getekend voor de verhoging van het leenbedrag ten behoeve van de leden van SRD4000,= naar SRD6000,=. De felicitaties en dank aan het Bestuur en alle BBGO leden voor deze mijlpaal !!!!

(19 juli 2019)