BBGO Blijft Alert

PARAMARIBO – Hoewel de overheid begonnen is met uitbetaling van achterstallig pensioen, blijft de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) op zijn hoede. De gepensioneerden hebben intussen twee van de in totaal twintig maanden uitbetaald gekregen.

Echter, zekerheid dat het tegoed van de resterende achttien maanden ook consequent zal worden uitgekeerd, heeft het bestuur niet. Volgens voorzitter Renate Wouden is het “alleen maar hopen” dat dit inderdaad gebeurt. “We nemen dat aan. Garantie heb je nooit, omdat de minister van Financiën heel slecht communiceert.”

De achterstand heeft betrekking op de 25 procent loonsverhoging die ambtenaren en met hen gelijkgestelden toentertijd hadden ontvangen. Ook een groep gepensioneerden had recht daarop, wat heeft gemaakt dat het pensioen in november 2018 is aangepast. De aanpassing werkt terug tot januari 2017.

De uitbetaling van de achterstallige pensioenen was één van de redenen waarom enkele leden in februari besloten om een actiecomité op te richten. Zij vinden dat de regering niet luistert naar de BBGO-voorzitter en meenden haar daarom te ondersteunen zodat zaken sneller gerealiseerd kunnen worden.

Dat de betaling van de pensioenen al is ingezet, betekent volgens Wouden niet dat de ondersteuning van het comité niet meer gewenst is. “Natuurlijk wel. Je moét alert blijven. Het bestuur is constant bezig met het comité om na te gaan hoe verder. We zijn niet gaan verslappen.”

Hugo Pinas, trekker van de actiegroep, zegt dat het comité te allen tijde beschikbaar is als het bestuur een extra duw in de rug nodig heeft. Zowel Wouden als Pinas maakt duidelijk dat er nog veel meer is dat gerealiseerd moet worden. De voorzitter noemt de uitbetaling van gepensioneerden van parastatale bedrijven. Die hebben de twk niet ontvangen.

Hetzelfde geldt voor de onderstand-genietenden die met een maandelijkse uitkering van SRD 375 moeten zien rond te komen. Ook moet de ratificering van het document van de Organisatie van Amerikaanse Staten voor het bevorderen, beschermen en waarborgen van erkenning en uitoefening van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden van ouderen nog plaatsvinden.

De enige manier om nu aandacht af te dwingen van de regering is volgens Wouden schrijven, bellen en naar de media stappen. Protesteren is “niet eenvoudig” omdat senioren tot de risicogroep behoren. “Natuurlijk is er een mogelijkheid, maar dat zal dan een uiterste middel moeten zijn”, zegt ze over die optie.

Bron: DWT 24/04/2020