Veel vragen over de uitbetaling van de pensioenen

De afgelopen dagen zijn er veel vragen gesteld over de uitbetaling van de pensioenen.

Een DSB facebook bericht bleek voor verwarring te zorgen. BBGO heeft hierover kontakt gemaakt met het Pensioenfonds.

De uitbetaling van de pensioenen vindt alsvolgt plaats:

De overheid stort de gelden op rekening van het PFS bij de DSB. PFS gaat hierna via internet bankieren de nodige gelden overmaken naar de verschillende banken. (Dit werd tot september gedaan door DSB.)
Deze bankinstellingen moeten het dan overmaken naar de rekeningen van de gepensioneerden.
Hier kan er wat vertraging optreden.

Deze maand zijn de gelden op 16 oktober gestort op de rekening van het Pensioenfonds. Wat later dus.

Wij hopen dat dit zich niet zal herhalen.