Officiële opening Bondscentrum BBGO

Beste leden en Seniorenburgers.

Op donderdag 22 oktober 2020 heeft de officiële opening van ons Bondscentrum plaatsgevonden. Het fleurige gebouw aan de Burenstraat is zeer opvallend en verfraait de omgeving.

Wij hebben vanwege Covid pandemie jammer genoeg toestemming gekregen van het Ministerie Volksgezondheid om deze bijzondere mijlpaal met slechts 32 personen te vieren met inachtneming van de overige Covid regels. De opening werd verricht door de minister van Binnenlandse Zaken, dhr. Bronto Somohardjo, de vertegenwoordiger van het pensioenfonds, PFS, dhr. Rozenblad en de voorzitter van BBGO, mvr. Renate Wouden-Bhugwandass.

Verder werd een cheque ter waarde van Srd 4500, = geschonken aan de voorzitter van het Solidariteitsfonds voor senioren, drs. W. Bakker. Dit ter gelegenheid het 35-jarig jubileum van BBGO in oktober 2019.

Tevens werden plaketten onthuld ter ere van dhr. H. Rusland welke de basis heeft gelegd voor deze mijlpaal door het overdragen van het oude toen bestaande pand van de Begrafenisfonds ‘Forrester’ aan BBGO en ook één van het huidig bestuur BBGO, die deze renovatie heeft gerealiseerd.

Voorts werd het bestuur Groman, die de BBGO omstreeks 36 Jaar geleden nieuw leven had ingeblazen gememoreerd en werd de oude plaquette van zijn bestuur vervangen door een andere met zijn foto.

U wordt allen van harte gefeliciteerd en wij hopen u eens voor een of ander gelegenheid of activiteit te ontvangen in ons nieuw gebouw, waarop u allen trots mag zijn. Enkele indruk foto’s zullen z.s.m. worden toegevoegd.