Opening van de BBGO Bibliotheek en de inzegening BBGO Centrum

Op maandag 16 november 2020 vond de opening van de BBGO-bibliotheek en de inzegening/ inwijding van het gerenoveerd gebouw van het BBGO CENTRUM plaats.

Dit geschiedde met dank aan Dominee Ray Wimpel, Pandita Soeshila Baldew en Pastoraal medewerkster Mw. Florence Panday. Verder werden wij toegesproken door de Onderdirecteur van Onderwijs, Mw. Muriël Hoepel en de Coördinator van de Afdeling Schoolmediatheekdienst van het CCS, Mw. Sandra Schenkers, die hun waardering en bewondering uitspraken over het project en de verrichte prestaties van het bestuur BBGO.

Door de voorzitter werd bekendgemaakt dat de bibliotheek open zal zijn op de maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. In November en December zijn bij de inschrijving voor de leden geen kosten aan verbonden. Maak dus gebruik van deze actie. Er zijn ook tijdschriften ter leen.

De bibliotheek is toegankelijk voor iedereen, dus ook voor niet leden van BBGO en jongeren. Het bestuur is er trots op dit voor de leden en de gehele gemeenschap te realiseren om een steentje bij te dragen bij het stimuleren van het lezen en daardoor ook aan de algemene ontwikkeling van de maatschappij.