Schenking van boeken en tijdschriften door Lions Club Felice aan BBGO

Heden, 17 December 2020 heeft een schenking plaats gevonden van 110 boeken en een aantal tijdschriften door Lions Club Felice aan BBGO ten behoeve van haar onlangs in gebruik genomen Bibliotheek.

De overhandiging werd door de Lions Irene Frijde-Ramdien en Joyce Uden-Lieuw verricht. De Lions denken hiermede een bijdrage te leveren aan de doelen waarvoor de bibliotheek is geopend. Dus een Community Service geleverd.

De Voorzitter van de BBGO, Mw. Renate Wouden-Bhugwandass toonde namens het bestuur van BBGO hun dankbaarheid voor de bijzondere geste en zei dat zowel Senioren als Jongeren daarvan gebruik mogen maken en ook in de districten via de buitenposten van BBGO.