BBGO voorzitter Wouden: Overheidsgepensioneerden moeten gelijk meegenomen worden bij looncorrectie

Gepensioneerden uit overheidsdienst moeten gelijk meegenomen worden bij de op handen zijnde looncorrectie voor landsdienaren en de aan hen gelijkgestelden. De Bond van Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) hoopt niet dat gepensioneerden maanden zullen moeten wachten op hun pensioencorrectie nadat de looncorrectie voor de actief dienende ambtenaren zijn doorgevoerd.