Zijn de anti-Covid-19 vaccins een experiment?

Dek’ati International N.V. controleert berichten op hun betrouwbaarheid. Dit keer kijken we naar de bewering dat de vaccins tegen Covid-19 tot eind 2023 experimenteel zouden zijn. Dit is onjuist.

Waarom zijn de goedgekeurde vaccins niet experimenteel?

De goedgekeurde anti-Covid-19 vaccins hebben voor toelating alle onderzoeksfasen doorlopen. Dit verliep bij deze vaccins wel sneller dan normaal. Dit was mogelijk door verschillende onderzoeksfasen samen te voegen. Let wel: Geen enkele onderzoeksfase is overgeslagen!