Training BBGO: Werken met je mobiel

Beste leden,

U kunt zich inschrijven voor een training: WERKEN MET JOUW MOBIEL.
Datum: Zaterdag 5 maart
Tijd : 10.00 – 12.30 uur.
Bijdrage : Srd 50,- voor leden. Niet leden srd 75,-

U krijgt een snack en een drankje.

Opgave voor deelname : uiterlijk 2 maart op Tel nr: 426460 en Mobiel ap: 8961460
Geef het door