De B.B.G.O bezoekt burgermoeder Domini Olivia

Op donderdag 21 april 2022, heeft het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) o.l.v mevr Renate Wouden, een werkbezoek gebracht aan het commissariaat Marowijne Zuid – West.
De bedoeling van dit bezoek ligt in het kader van een sociaal vangnet project voor senioren burgers, dat uitgevoerd moet worden tegen armoede bestrijding. De overheid heeft een beroep gedaan op de BBGO om te ondersteunen als trekker, en samen met het ministerie van SoZaVo dit project te coòrdineren. Het project heeft te maken met de economische situatie, waarin vele senioren terecht zijn gekomen. De regering heeft besloten om in te komen met een financièle ondersteuning.
LET WEL ! Dit geldt o.a. voor senioren burgers die alleen van a.o.v leven, en gepensioneerden met een heel kleine pensioenbedrag van maximaal srd 500.
De senioren worden vooraf geregistreerd d.m.v een intake formulier, aldus naar waarheid ingevuld, waarna er een verklaring wordt ondertekend. Via de bond zal de bekendmaking geplaatst worden in alle talen. Het ligt ook in de planning om de burgers tot in het verre binnenland, in de dorpen te bereiken.
Het was een vruchtbare meeting, en de BBGO kijkt uit naar een goede samenwerking met de Dc en team om dit project tot een succes te maken.
Burgermoeder Domini Olivia juicht dit toe.