BBGO Schenkt Zitbank aan de Gemeenschap

Deze bank die bij de centrale markt te Paramaribo staat werd overgedragen door dhr Mr R. Levens, die de honneurs waarneemt van de Vz BBGO Mw R. Wouden-Bhugwandass aan de Marktmeester van de Centrale Markt dhr Kandhai en is nu dan onder zijn hoede geplaatst. BBGO heeft ook te Onverwacht in het district PARA en te Nw Nickerie banken aan die gemeenschappen geschonken in verband met haar 35 Jarig bestaan. We hopen dat de gemeenschappen en vooral de senioren goed gebruik van maken. Enkele marktbezoekers hebben gretig gebruik van gemaakt. Enkele bestuursleden van BBGO waren ook aanwezig bij de overdracht.