Registratie Ondersteuning AOV-ers Niet Meer Via BBGO

De Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) zal naar het zich laat aanzien niet meer belast worden met het project van de overheid om de registratie te doen van personen die afhankelijk zijn van slechts een AOV-uitkering. De BBGO was eerder dit jaar door de overheid benaderd om dit project uit te voeren.

President Chandrikapersad Santokhi heeft afgelopen zondag in het ABC radioprogramma “Welingelichte Kringen” aangegeven, dat mogelijk een andere werkstructuur zal worden gehanteerd. Hij deed geen nadere mededelingen over hoe en wanneer dit project zal worden uitgevoerd. Het project houdt in, dat personen die moeten rondkomen van slechts een maandelijkse AOV-uitkering van SRD 1.250, van de overheid een extra SRD 1.000 uitgekeerd krijgen als ondersteuning. Dit sociaal ondersteuningsproject is begin dit jaar door de regering aangekondigd, doch nu 6 maanden later is de uitvoering ervan nog steeds uitgebleven.

De BBGO was door Financien-minister …….

Bron: Dagblad Suriname – 20 juli 2022