De heer Harold Rusland zeer actief lid van de Raad van Advies en grote steunpilaar van BBGO is ons komen te ontvallen