De heer Harold Rusland zeer actief lid van de Raad van Advies en grote steunpilaar van BBGO is ons komen te ontvallen

Suriname is wederom een grote zoon kwijt. Hij heeft een welbesteed leven gehad . Alhoewel we weten dat het voor een ieder de tijd van teruggaan zal komen blijft het voor ons heel moeilijk om dit verlies te verwerken. Wij condoleren de nabestaanden, familie en ook de BBGO organisatie. Zijn stoel zal helaas leeg blijven. Moge zijn ziel de eeuwige rust vinden. Veel Sterkte en God’s Zegen aan een ieder toegewenst