Tag Archive for: BBGO AOVers registratie

Registratie Ondersteuning AOV-ers Niet Meer Via BBGO (20.07.2022)

De Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) zal naar het zich laat aanzien niet meer belast worden met het project van de overheid om de registratie te doen van personen die afhankelijk zijn van slechts een AOV-uitkering.

Voorzichtig AOVers!!

Mensen zijn bezig AOVers te registreren ivm het sociaal project. Aub niet aan meewerken want wij (BBGO) zijn nog niet gestart met de registratie.