Tag Archive for: BBGO bibliotheek

Bekendmaking BBGO bieb (19.01.22)

Schenking van boeken en tijdschriften door Lions Club Felice aan BBGO (17.12.2020)

Heden, 17 December 2020 heeft een schenking plaats gevonden van 110 boeken en een aantal tijdschriften door Lions Club Felice aan BBGO ten behoeve van haar onlangs in gebruik genomen Bibliotheek.