Tag Archive for: SoZaVo

BBGO is niet in betrokken bij de zg. koopkrachtversterking

Moni Karta project gelanceerd door de overheid

De B.B.G.O bezoekt burgermoeder Domini Olivia (22.04.2022)

De bedoeling van dit bezoek ligt in het kader van een sociaal vangnet project voor senioren burgers, dat uitgevoerd moet worden tegen armoede bestrijding.