Waka Bun Renate Wouden

Hoe het gaat met de senioren!

BBGO bespreekt problemen seniorenburgers met president

Details over registratie koopkrachtversterking SRD 1.800

BBGO is niet in betrokken bij de zg. koopkrachtversterking

Moni Karta project gelanceerd door de overheid

Harold Rusland is ons komen te ontvallen (29.01.2023)

Belastingvrije som gaat naar SRD 7.500 per maand (29.12.2022)

Registratie Ondersteuning AOV-ers Niet Meer Via BBGO (20.07.2022)

De Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) zal naar het zich laat aanzien niet meer belast worden met het project van de overheid om de registratie te doen van personen die afhankelijk zijn van slechts een AOV-uitkering.