Wat betekent BBGO voor de gepensioneerde ambtenaren?

Van 2010 – heden

1. Erkenning door de overheid.
2. Twee Vertegenwoordigers van BBGO in de commissie HERZIENING PENSIOENWET.
3. Een vertegenwoordiger in RAAD VAN TOEZICHT van het PENSIOENFONDS.
4. ……

Wie kan lid worden?

Wat doen we?