Registratie Ondersteuning AOV-ers Niet Meer Via BBGO (20.07.2022)

De Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) zal naar het zich laat aanzien niet meer belast worden met het project van de overheid om de registratie te doen van personen die afhankelijk zijn van slechts een AOV-uitkering.

BBGO Schenkt Zitbank aan de Gemeenschap (11.07.2022)

Deze bank die bij de centrale markt te Paramaribo staat werd overgedragen door dhr Mr R. Levens……

BBGO-TV: Aflevering 17 (06.07.2022)

BBGO-TV: Aflevering 16 (30.05.2022)

BBGO-TV: Aflevering 15 (16.05.2022)

De B.B.G.O bezoekt burgermoeder Domini Olivia (22.04.2022)

De bedoeling van dit bezoek ligt in het kader van een sociaal vangnet project voor senioren burgers, dat uitgevoerd moet worden tegen armoede bestrijding.

Voorzichtig AOVers!!

Mensen zijn bezig AOVers te registreren ivm het sociaal project. Aub niet aan meewerken want wij (BBGO) zijn nog niet gestart met de registratie.

Meeting tussen het collectief van Districtscommissarissen en het bestuur van BBGO (03.03.2022)

Meeting tussen het collectief van Districtscommissarissen en het bestuur van de Bond voor Belangen Behartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) o.l.v. de voorzitter mevr. Renate Wouden.

Training BBGO: Werken met je mobiel (23.02.2022)

U kunt zich inschrijven voor een training: WERKEN MET JOUW MOBIEL.
Datum: Zaterdag 5 maart 2022